Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

μετά την του Χριστού Γέννησιν., 2023

 

--------------------------