Αποστολικόν και Ευαγγελικόν ανάγνωσμα 

Κυριακής 2 Ιουνίου, 2024

-----------------------------